Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Chống hack map AOE trên Garena.

-Hiện tại không có phần mên hữu hiệu để chống hack map trên garena,người chơi buộc phải dựa vào kinh nghiệm của mình để phát hiện đối thủ có hack hay không:

+ Xem timeline:   Economy
Villager High : Số dân mà bạn có (ví dụ :thứ 7 mà co 28 thàng dân chẳng hạn thì--->Hack).
 Exploration: Chỉ số % của việc mở rộng vùng sáng trên bản đồ (ví dụ :tỉ lệ của mình la 20% mà nó có 5% > hack).
Lần 1: Vào khoảng phút thứ 2-3 : bạn xem đối phương bao nhiêu dân, khả năng mở rộng bản đồ.

Lần 2: Vào khoảng phút 6-7.
Lần 3: Vào phút 9-10.